Infohouse Training & Consultancy

Dienstverlening

Infohouse kan aan u een aantal diensten verlenen die u verder helpen.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van diensten die kunnen worden uitgevoerd voor uw organisatie. Deze diensten kunnen uiteraard in overleg met de klant op maat worden vormgegeven.

Informatievoorziening t.a.v. bedrijfsprocessen:

- Beschrijving en analyse van huidige bedrijfsprocessen en bijbehorende informatiestromen

- Advies over gewenste bedrijfsprocessen en bijbehorende informatiestromen

- Advies over gewenste tools ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen en bijbehorende informatiestromen

- Ontwikkeling, realisatie en implementatie van tools er ondersteuning van de bedrijfsprocessen en bijbehorende  informatiestromen

- Inbedding en borging in de organisatie van tools er ondersteuning van de bedrijfsprocessen en bijbehorende  informatiestromen

 - Verbinding leggen in documentatie met missie, visie, kernwaarden, strategie, beleid en procedures

 - Begeleiding bij systeemkeuzes (softwarepakkettenanalyse en voorbereiding tot besluitvorming) 


Rapportagestructuur:

- Beschrijving en analyse van huidige rapportagestructuur op strategisch/tactisch/operationeel niveau

- Advies over gewenste rapportagestructuur inclusief tools ter ondersteuning op strategisch/tactisch/operationeel niveau  

- Ontwikkeling, realisatie, implementatie en borging van tools  ter ondersteuning van de rapportagestructuur op strategisch/tactisch/operationeel niveau 


Controlling, sturing en beheersing:

- Analyse van huidige performance management-structuur op strategisch/tactisch/operationeel niveau

- Beschrijving van huidige performance management-structuur op strategisch/tactisch/operationeel niveau 

- Advies over gewenste performance management-structuur op strategisch/tactisch/operationeel niveau 

- Advies over gewenste tools ter ondersteuning van de performance management-structuur op strategisch/tactisch/operationeel niveau  

- Ontwikkeling, realisatie, implementatie en borging van tools  ter ondersteuning van de performance management-structuur op strategisch/tactisch/operationeel niveau 


Trainingen en opleidingen:

- Opleiding Bedrijfseconomie, Planning & Control, Performance Management, Externe en Interne verslaggeving, Bestuurlijke Informatieverzorging, Algemene Economie, Procesmanagement (basis van LEAN)

- Training missie, visie, strategie en doorvertaling naar de operationele laag van de organisatie

- Training inkoopmanagement op niveau NEVI I en II

- Opleiding in Excel op basis-, gevorderd en zeer ervaren niveau mogelijk

- Opleiding in opzet van rapportagestructuren in Excel