Infohouse Training & Consultancy

Infohouse helpt u verder met...

...bruikbare stuurinstrumenten (KPI's/PI's)

...efficiency in de samenstelling van (management-)rapportages

...structuur in het oerwoud van Excelbestanden

...verbetering van administratieve bedrijfsprocessen

...veranderprocessen

...implementatie van (informatie-)systemen

...trainingen op het gebied van het bovenstaande

...ontwikkelen van onderwijsmateriaal op economisch gebied (lesplannen, toetsing, modules)

...het verzorgen van lessen aan studenten en ervaren professionals uit de praktjk

 

Lees meer over de missie en visie van Infohouse...