Infohouse Training & Consultancy

Tools

Bij Dienstverlening heeft u kunnen zien wat Infohouse voor u kan betekenen t.a.v. uw admini-stratieve bedrijfs-voering. Op deze pagina zijn een aantal concrete voorbeelden van tools weergegeven welke Infohouse voor u kan realiseren:

    - Realisatie van eenvoudige websites met hulp van tools van de providers (onderhoud en wijzigen kunnen door uzelf worden uitgevoerd)

- Databasestructuur in Excel met opbouw historie t.a.v. belangrijke transacties in uw organisatie

- Rapportagestructuur in Excel op basis van databasestructuur m.b.v. draaitabeltechniek (draaitabellen en -grafieken) en zoekfunctionaliteit naar dashboards met minimaal onderhoud

- Kostprijsmodellen voor eenvoudige en complexe productieprocessen in Excel in Engels en Nederlands

- Ontwerp van dashboards in Excel t.b.v. sturing en controlling (performance management)

- Ontwerp van datawarehouses in Excel/Access inzake financiën, productie, sales, logistiek en inkoop

- Automatisering vanuit downloads van data uit primaire systemen als SAP, Exact, Microsoft Dynamics

Bij de realisatie van bovenstaande tools staat de mens / medewerker in uw organisatie centraal. De tools zullen ontwikkeld worden op een dusdanige wijze dat deze de medewerker optimaal ondersteunen in zijn/haar werkproces.